آموزشگاه-موسیقی-باربد

کلاس ها

کلاس های گروهی

سازهای زهی آرشه ای

  • ویلن

سازهای زهی مضرابی

  • سه تار

  • گیتار

موسیقی کودکان

  • موسیقی کودک گروهی

سازهای شستی دار

  • پیانو

سازهای کوبه ای

  • تمبک

  • داربوکا

آواز و سلفژ

  • سلفژ و آواز گروهی

کلاس های نظری

  • آهنگسازی

  • تئوری موسیقی

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی